Sve vijesti


3 Avgust 2014

Završena druga filmska radionica


VIZART FILM produkcija je od 01. do 03. avgusta održala drugi dio filmske radionice u Sarajevu. Na radionici su učestvovali finalisti projekta, Mirza Skenderagić (Sarajevo), Anja Kavić (Banja Luka), Bojan Josić (Brčko) i Lamia Šabić (Sarajevo).

Predavači Amra Bakšić Čamo i Zoran Galić su sa mladim filmadžijama radili na razradi njihovih kreativnih ideja. Između ostalog, bilo je riječi o produkciji dokumentarnog filma, mogućim stilovima i pristupima, a svi autori su dobili zadatak da napišu novi sinposis i rediteljsku eksplikaciju za svoje ideje sa ciljem da ih još jednom analiziraju nakon novih informacija koje su dobili tokom radionice. Režiser Dane Komljen i Amra Bakšić Čamo su imali i jedan na jedan sastanke sa mladim autorima tokom kojih su individualno analizirali njihove ideje.

Mladi autori imaju rok do 18. jula da pošalju nove sinopsise i rediteljske eksplikacije, nakon čega je odlučeno koje ideje će ući u fazu produkcije. Izabrani autori će tokom septembra i oktobra raditi na snimanju kratkih dokumentarnih filmova na temu kulturne različitosti, koja je i suština projekta “Filming the Other”, nakon čega će uslijediti proces montaže i postprodukcije. Tokom svih faza realizacije projekta, mlade filmadžije će imati stručnu podršku tima VIZART FILM produkcije.

“Pred nama je veoma težak zadatak jer su ponuđeni filmski koncepti veoma kreativni i tematski raznovrsni. Mislim da su sve ideje veoma kvalitetne i odražavaju suštinu projekta “Filming the Other”, a to je da se kroz film, kao umjetničku formu, upoznajemo sa pozitivnim aspektima kulturne različitosti, kao i da podstaknemo javnost na uvažavanje razlika među nama. Naša želja je da pružimo mogućnost mladim kreativnim ljudima da se povežu sa kolegama iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će ovo iskustvo biti dobra osnova za neke buduće, slične projekte”, rekla je Mirjana Milobratović, koordinator projekta “Filming the Other”.

Rezultat projekta “Filming The Other” će biti omnibus kratkih dokumentarnih filmova koji će imati premijeru u januaru 2015. godine.