Kako da apliciram na konkurs?


Sve prijave možete poslati elektronskim putem popunjavanjem jednostavnog formulara na veb stranici projekta - www.filmingtheother.com/prijava .


Postoje li ograničenja u smislu mjesta prebivališta, državljanstva ili starosti kandidata?


Da. Svi autori/ice moraju da budu državljani Bosne i Hercegovine i moraju da budu od 18 do 30 godina starosti.


Da li moram da budem student ili diplomac filmske akademije da bih aplicirao za projekat?


Ne. Konkurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine starosti od 18 do 30 godina. Prilikom odabira ideja prednost će imati kandidati sa prethodnim iskustvom u dokumentarnoj formi, ali najvažnija selekcija će se vršiti na osnovu kvaliteta ideje i njenog pristupa.


Da li će ideje koje će ući u fazu produkcije moraju da budu snimljene na teriotriji Bosne i Hercegovine?


Ne. Lokakcije snimanja neće biti ograničeni na teritoriju BiH, ali jedan od kriterijuma na osnovu kojih će se birati ideje biće i produkcijska zahtjevnost.


Ukoliko budem izabran/a u prvoj selekciji, na koji način će biti realizovane radionice sa učesnicima?


Radionica će biti podijeljena na dva dijela. Na prvoj će prisustvovati predstavnici najmanje 12 najboljih ideja, a na drugoj predstavnici tri pobjedničke ideje zajedno sa ostalim članovima filmske ekipe sa kojima će raditi na realizaciji istih. Obe radionice će se održati u Banjoj Luci. Tokom radionica učesnici će imati priliku da slušaju predavanja i sarađuju sa filmskim stručnjacima, a sve u ciju razrade i unapređenja svojih ideja.


Da li su pokriveni troškovi puta i smještaja za učesnike radionica?


Da. Sve putne troškove i troškove smještaja za vrijeme radionica na bazi punog pansiona će snositi organizator.


Da li organizator pokriva troškove snimanja filmova i koliko snimajućih dana je predviđeno?


Da. Sve troškove predprodukcije, produkcije i postprodukcije će snositi organizator. Filmovi će se snimati tehnikom posljednje generacije u HD ili 4K rezoluciji (uncompressed 4:4:4 format), sa Super 35 kamerama (Sony F3 ili Sony F55) i setom prime PL objektiva. Postporodukcija će se raditi na Mac Pro montaži, a obrada zvuka u profesionalnom audio studiju. Sve ostale troškove će snositi organizator, a autori će na raspolaganju imati tim profesionalnih saradnika. Predviđeno je da se filmovi realizuju za 7-10 snimajućih dana.


Prijavi se
Prijavi svoju ideju do 05. maja 2015 (u 23:59) na temu "Filming the Other" ostvari mogućnost da snimiš dokumentarni film.
Novosti
"Filming the Other" podržan u okviru programa "Dijalog za budućnost" Više...
Konkurs za prijavu ideja otvoren do 05. maja 2015. godine Više...
Sve novosti