Sve vijesti


12 Oktobar 2014

Nastavak snimanja filmova u okviru projekta “Filming the Other”


Prvi dio snimanja filma Mirze Skenderagića, jednog od četiri dokumentarna filma koja će biti realizovana u okviru projekta “Filming the Other” VIZART FILM produkcije, održano je od 07. do 12. oktobra u Sarajevu.

Autor Mirza Skenderagić za temu svog autorskog projekta izabrao je mucanje, a kroz dokumentarnu formu prikazaće način na koji društvo i okruženje prihvataju osobe sa ovim problemom.

“Mucanje nije naročito istražena tema u našem društvu. Svojim filmom želio bih da ukažem na činjenicu da su osobe koje imaju ovaj problem sasvim normalni ljudi koji imaju jednake šanse da žive, rade i da se ostvare kao bilo ko drugi. Naše društvo je još uvijek veoma zatvoreno i teško prihvata različitosti. Osobe koje imaju problem sa mucanjem često su izložene različitim formama društvenog neprihvatanja, naročito u djetinjstvu i mladosti. Nadam se da ću ovim filmom doprinijeti da naša okolina formira otvoreniji i zdraviji stav o ovoj temi”, rekao je Skenderagić.

U okviru projekta “Filming the Other” biće snimljena četiri dokumentarna filma na temu kulturne različitosti, a rezultat projekta će biti omnibus dokumentarac čija premijera je predviđena za januar 2015. godine.

Pored filma Mirze Skenderagića, do sada je snimljen film Bojana Josića koji obrađuje temu steriliteta, a tokom oktobra i novembra biće realizovano snimanje filma Anje Kavić koji će se baviti životom osoba sa invaliditetom i Lamie Šabić koja će u svom autorskom projektu obraditi temu načina života časnih sestara.

Nakon snimanja tokom septembra i oktobra uslijediće proces montaže i postprodukcije, a tokom svih faza realizacije projekta mlade filmadžije imaju stručnu podršku tima VIZART FILM produkcije.

“Projekat “Filming the Other” je dobra prilika da otvorimo važna društvena pitanja. Moje kolege i ja izabrali smo različite teme kroz koje ćemo pokušati da ukažemo na pozitivne aspekte društvenih i kulturnih različitosti. Tokom radionica u Banjaluci i Sarajevu, koje su prethodile snimanju, imali smo priliku da naučimo mnogo o procesu stvaranja dokumentranog filma. Režiser Dane Komljen, koji je bio jedan od predavača, mnogo nam je pomogao u razradi naših ideja, a veliku podršku dobili smo i od producenata Zorana Galića i Amre Bakšić Čamo”, rekao je Bojan Josić, jedan od autora.

Projekat “Filming the Other” realizuje VIZART FILM produkcija iz Banjaluke, a projekat su podržali UNESCO, British Council i Ambasada SAD u BiH.

“Naša želja je bila da kroz dokumentarnu formu progovorimo o društveno važnim temama, ali i da pružimo mogućnost mladim kreativnim ljudima da se povežu sa kolegama iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će ovo iskustvo biti dobra osnova za neke buduće, slične projekte”, rekla je Mirjana Milobratović, koordinator projekta “Filming the Other”.