Sve vijesti


20 Juni 2014

Pet ideja izabrano u uži krug


Posljednjeg dana filmske radionice, koju je za učesnike konkursa „Filming the Other“ organizovala VIZART FILM produkcija u Banjoj Luci od 16-20. juna, stručni žiri je izabrao pet najboljih ideja.

Žiri, koji su činili predavači na radionici i predstavnici VIZART FILM produkcije, je u finalnoj selekciji odabrao ideje Mirze Skenderagića (Sarajevo), Anje Kavić (Banja Luka), Bojana Josića (Brčko), Lamie Šabić (Sarajevo) i Tanje Šljivar (Banja Luka). Pobjednici su izabrani na osnovu kvaliteta ponuđenih ideja i njihovog pristupa temi kulturne različitosti koja je i suština projekta “Filming the Other”.

Izabrani mladi autori će uz stručnu podršku tima VIZART FILM-a tokom ljeta raditi na pripremi svojih ideja, a do 18. jula će biti odabrani oni koji će do kraja godine realizovati tri kratka dokumentarna filma.

Finalisti projekta “Filming the Other” su na filmskoj radionici imali priliku da slušaju predavanja Gorana Radovanovića iz Srbije, Zillah Bowes iz Velike Britanije i Seada Kreševljakovića iz BiH.

Predavači su sa mladim filmadžijama radili na razradi njihovih kreativnih ideja. Između ostalog, bilo je riječi o dramaturgiji dokumentarnog filma, mogućim stilovima i pristupu karakterima, a kroz različite primjere učesnici radionice imali su priliku da analiziraju dokumentarne filmove čije teme odgovaraju osnovnoj temi konkursa “Filming the Other”.

“Zadatak učesnika radionice bio je razrada ideja i priprema za njihovu prezentaciju na osnovu čega je žiri odabrao pet najboljih. Moramo istaći da su svi učesnici veoma ozbiljno i kreativno pristupili zadatoj temi i da je žiri imao težak zadatak. Pri odabiru pobjednika rukovodili smo se osnovnim ciljevima projekta, a to su upotreba filma kao sredstva za upoznavanje sa pozitivnim aspektima kulturne različitosti, kao i podsticanje na uvažavanje razlika među nama. Drugi veoma važan aspekt projekta "Filming the Other" je povezivanje filmskih autora iz cijele BiH koji će, vjerujemo, biti dobra osnova za buduću saradnju mladih kreativaca”, rekla je Mirjana Milobratović, koordinator radionice.