Sve vijesti


6 Septembar 2014

Počelo snimanje dokumentarnih filmova


Snimanje prvog od četiri dokumentarna filma koja će biti realizovana u okviru projekta “Filming the Other” počelo je 06. septembra u Brčkom.

Autor Bojan Josić za temu svog autorskog projekta izabrao je problem steriliteta, a kroz dokumentarnu formu prikazaće na koji način se jedan mladi bračni par nosi sa ovim problemom fokusirajući se na društveni aspekt ove teme.

“Sterilitet je sve češći problem u našem društvu, ali se o tome jako malo govori. Mnogim parovima je ova tema tabu i teško o tome govore otvoreno. Cilj mog filma je da kroz priču o jednom bračnom paru prikažem koji su to sve problemi sa kojima se parovi suočavaju na svom teškom putu osnivanja porodice. Osim ličnih i psiholoških teškoća, mladi ljudi koji se bore sa sterilitetom često nailaze i na sistemske i administrativne barijere koje njihovu situaciju dodatno komplikuju”, rekao je Josić.

Mladi autor smatra da naše društvo još uvijek teško prihvata različitosti te se nada da će svojim dokumentarnim filmom animirati javnost da se otvoreno govori o ovom problemu.

Film Bojana Josića snimaće se tokom septembra u Brčkom, nakon čega će biti snimljena i preostala tri dokumentarna filma finalista projekta “Filming the Other”. Pored Josića, svoje filmske ideje na temu kulturne različitosti, koja je i suština projekta “Filming the Other”, realizovaće Mirza Skenderagić (Sarajevo), Anja Kavić (Banja Luka) i Lamia Šabić (Sarajevo).

Film Bojana Josića snimaće se tokom septembra u Brčkom, nakon čega će biti snimljena i preostala tri dokumentarna filma finalista projekta “Filming the Other”. Pored Josića, svoje filmske ideje na temu kulturne različitosti, koja je i suština projekta “Filming the Other”, realizovaće Mirza Skenderagić (Sarajevo), Anja Kavić (Banja Luka) i Lamia Šabić (Sarajevo).

Rezultat projekta “Filming the Other” će biti četiri kratka dokumentarna filma koja će u okviru zajedničkog omnibus dokumentarca imati premijeru u januaru 2015. godine.